Елементи з тегом: «Публікації»

Знайдено співпадінь: 23

 1. Інші видання музеюee_articleМонографії Каталоги Визначники Словники та довідники Брошури Науково-популярні видання Освітні/дитячі видання
 2. Вибрані публікаціїee_articleІгор Ярославович Капрусь Kaprus’ I.J., Weiner W.M., Pomorski R.J. New data on Ukrainian Oligaphorurini (Collembola: Onychiuridae) with description of three new species of Micraphorura Bagnall, 1949 // Annales zoologici. – Warszawa, 2002. – Vol. 52, № 3.
 3. Вибрані публікаціїee_articleКатерина Валеріївна Гуштан Антонюк К.В. Екоморфологічний аналіз веснянок (Insecta: Plecoptera) // Науковий вісник ЛНТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 83-90. Антонюк К.В. Сучасний
 4. Вибрані публікаціїee_articleАндрій Андрійович Бокотей Бокотей А.А., Кучинська І.В., Дзюбенко Н.В. Значення стариць у підтриманні різноманіття птахів басейну верхнього Дністра // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь, 2003. – Вып. 6
 5. Вибрані публікаціїee_articleЮлія Юхимівна Шрубович Shrubovych J., Rusek J., Smykla J., Bernard E.C. Revision of Alaskaentomon Rusek (Protura: Acerentomidae: Nipponentominae) // Annals of the Entomological Society of America. – Annapolis, 2014. – 107(4). &nda
 6. Вибрані публікаціїee_articleАндрій Валерійович Новіков Новіков А.В. Морфологія та васкулярна анатомія квітки Ornithogalum caudatum Ait. (Hyacinthaceae) // Біологічні студії. – Львів, 2008. – Т. 2, № 1. – С. 87-94. Novikoff A.V., Odintsova A.V. Some aspects of gynoecium comparative
 7. Вибрані публікаціїee_articleРоман Іванович Гураль Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник наземних молюсків заходу України. – Львів, 2005. – 217 с. Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде.
 8. Вибрані публікаціїee_articleНіна Вячеславівна Гураль-Сверлова Sverlova N. Landschnecken-Farbpolymorphismus aus physikalischen Gründen (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) // Malakologische Abhandlungen Museum für Tierkunde Dresden. – Dresden, 2004. – B. 22. – S. 131-145. Sverlo
 9. Вибрані публікаціїee_articleБогдан Григорович Проць Prots B. & Jong-Suk Song Invasion of Ambrosia artemisifolia L. (Compositae) in the Ukrainian Carpathian Mts. (Central Europe) // Korean Journal of Biological Science.– Seoul, 1998. – Vol.2. – P. 209-216. Drescher A. &a
 10. Вибрані публікаціїee_articleМарина Євгенівна Рагуліна Рагуліна М.Є. Формування покриву мохоподібних на техногенних відслоненнях // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – Т. 17. – С. 185-189. Рагуліна М.Є. Кам’янисті техногенні відслонення як осередки під
 11. Вибрані публікаціїee_articleСофія Геннадіївна Бакаєва Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски сеноманських відкладів Волино-Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – Том 17. – С. 197-201. Бакаєва С.Г. Поширення та умови існування черевоногих у маастрихтс
 12. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія фітоценології Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат. – К.: Наук. думка, 1991. – 240 с. – ISBN 5-12-001605-7.
 13. Вибрані публікаціїee_articleВіктор Казимирович Войчишин Афанасьева О.Б., Войчишин В.К. К ревизии подольских остеостраков // Палеонтологический журнал. – Москва, 1991. – № 2. – С. 65-72. Войчишин В.К. Новий представник роду Mimetaspis (Agnatha) з нижньо
 14. Вибрані публікаціїee_articleАнатолій Павлович Мамчур Мамчур А.П. Ранньосарматська флора Верхнього Водяного на Закарпатті // Палеонтологічний збірник. – Львів, 1994. – № 30. – С. 24-32. Syabryaj S., Schvariova N. and Mamchur A. Palaeobotanical collections of the Ukraine / Procedings
 15. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія природничої музеології та видавництва Климишин О.С. Природнича музейна термінологія: словник-довідник. – Львів, 2003. - 244 с. ISBN 966-02-2811-2. Климишин О.С., Шидловський І.В. Музейна справа: Посібник для навчальних закладів з природничими
 16. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія різноманіття та антропогенезу ґрунтів Чорнобай Ю.М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах. – Львів: вид-во ДПМ НАНУ, 2000. – 352 с. – ISBN 966-02-0682-8 Проць Б. та ін. Рамсарська конвенція та
 17. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія фіторізноманіття Per Angelstam, Olha Khaulyak, Taras Yamelynets, Gintautas Mozgeris, Vladimir Naumov, Tadeusz J. Chmielewski, Marine Elbakidze, Michael Manton, Bohdan Prots, Sviataslau Valasiuk. 2017. Green infrastructure development at Europ
 18. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія малакології Сверлова Н.В. Наукова номенклатура наземних молюсків фауни України. – Львів: Вид-во Держ. природозн. музею, 2003. – 78 с. Сверлова Н.В. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 1. Наземні мол
 19. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія флористичних досліджень Tasenkevich L. Flora of the Carpathians. Checklist of the native vascular plant species. – Lviv: State Museum of Natural History NASU, 1998. – 623 p. – p. ISBN 966-02-6 Стойко С.М. та ін. Ужанський національний природн
 20. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія таксономічних і хорологічних досліджень Чернобай Ю.Н. и др. Экология и фауна беспозвоночных западного Волыно-Подолья. – К.: Наукова думка, 2003. – 387 с. – ISBN 966-00-0161-4 Капрусь І.Я. та ін. Каталог колембол