Вибрані публікації

Марина Євгенівна Рагуліна

 

 • Рагуліна М.Є. Формування покриву мохоподібних на техногенних відслоненнях // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – Т. 17. – С. 185-189.
 • Рагуліна М.Є. Кам’янисті техногенні відслонення як осередки підтримання різноманітності бріофлори Розточчя-Опілля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 123-128.
 • Рагуліна М.Є. Бріофіти у складі рослинного покриву техногених піщаних відслонень // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – Вип. 5. – С.156-160.
 • Андрєєва О.О., Рагуліна М.Є. Видовий склад і структура комплексу вищих рослин настінних обростань у м. Львові // Природничий альманах. Біологічні науки. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – Вип. 12. – С. 6-18.
 • Рагуліна М.Є., Вовк О.Б., Орлов О.Л. Функціональна роль бріофітів у ренатуралізації техногенно змінених екосистем Волино-Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – Т. 25. – С. 117-124.
 • Рагуліна М.Є. Наземні мохи (Bryophyta) як індикатори рекреаційних впливів на лісові екосистеми (на прикладі Яворівського національного парку) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Т. 1(8), №1. – Львів, 2010. – С. 117-124.
 • Рагуліна М.Є., Орлов О.Л. Мохоподібні (Bryophyta) як агенти ініціального ґрунтоутворення в техногенних екосистемах // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 89-94.
 • Рагуліна М.Є., Ісіков В.П. Мохоподібні (Bryobionta) настінних обростань Великої Ялти // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. – Ялта, 2011. – Вип. 103. – С. 20-24.
 • Рагуліна М.Є. Сукцесії мохового покриву на техногенних піщаних відслоненнях Волино-Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Т. 28. – С. 63-68.
 • Рагуліна М.Є., Ісіков В.П. Syntrichia laevipila Brid. – новий вид моху для флори України // Чорноморський ботанічний журнал. – Херсон, 2012 – Т. 8 (2). – С. 241-244.
 • Рагуліна М.Є., Ісіков В.П. Епіфітні бріоугруповання старовинних парків Південного берега Криму // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. – Ялта, 2012. – Вип. 105. – С. 21-24.