Дослідження

Станом на 01.01.2015 р. у музеї виконуються дослідження по наступних темах. 

Тематика фундаментальних досліджень:

  1. Еволюція та хорологія різноманіття модельних груп флори і фауни України (науковий керівник – І.Я. Капрусь, с.н.с., д.б.н., зав. відділу);
  2. Музейні інформаційно-аналітичні системи моніторингу біорізноманіття заходу України (науковий керівник – В.Б. Різун, к.б.н., пров. н.с.);
  3. Созологічні критерії антропізованих екосистем в регіональних екомережах заходу України (науковий керівник – Ю.М. Чернобай, д.б.н., проф., директор);
  4. Адаптаційні особливості та стратегія збереження біоти у антропогенно зміненому середовищі (науковий керівник – А.К. Малиновський, д.с.-г.н, с.н.с., заст. директора з наукової роботи). 

Тематика прикладних досліджень:

  • Інноваційна трансформація традиційної природничої експозиції (науковий керівник – А.А. Бокотей, к.б.н., с.н.с., зав. відділу). 

За окремою програмою виконується тема:

  • Збереження та забезпечення належного функціонування об'єкта національного надбання "Наукові фонди та музейна експозиція" (науковий керівник – Н.В. Дзюбенко, к.б.н., с.н.с.). 

Договірна тематика:

  • Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею (науковий керівник – Н.В. Дзюбенко, к.б.н., с.н.с.).