Дослідження

Станом на 01.01.2018 р. у музеї виконуються дослідження по наступних темах. 

Тематика фундаментальних досліджень:

  1. Природно-історичні та ландшафтно-зональні фактори диференціації регіональних фаун і флор України (науковий керівник – І.Я. Капрусь, д.б.н., с.н.с., зав. відділу);
  2. Антропогенна фрагментація екосистем та шляхи її функціональної оптимізації (науковий керівник – Ю.М. Чернобай, д.б.н., проф., директор);
  3. Вплив фітоінвазій на біосистеми Українських Карпат в умовах глобальних кліматичних змін: оцінка, прогнозування та розробка заходів їхнього обмеження і запобігання (науковий керівник – А.К. Малиновський, д.с.-г.н, с.н.с., заст. директора з наукової роботи). 

Тематика прикладних досліджень:

  1. Розроблення наукових засад інформаційно-комунікаційної діяльності регіонального природничого музею (науковий керівник – Н.В. Дзюбенко, к.б.н., зав. відділу). 
  2. Створення музейно-інформаційного ресурсу як основи регіональних планів дій із збереження біорізноманіття (науковий керівник – В.Б. Різун, к.б.н., с.н.с., зав. відділу);

За окремою програмою виконується тема:

  • Збереження та забезпечення належного функціонування об'єкта національного надбання "Наукові фонди та музейна експозиція" (науковий керівник – Н.В. Дзюбенко, к.б.н., зав. відділу). 

Договірна тематика:

Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею (науковий керівник – Н.В. Дзюбенко, к.б.н., зав. відділу).