Найважливіші публікації

Лабораторія еволюції та систематики викопних організмів 

 


  • Шварева Н.Я. Миоценовая флора Предкарпатья. – К.: Наукова думка, 1983. – 160 с.
  • Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы. К.: Наукова думка, 1986. 154 с.
  • Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев. – К.: Наукова думка, 1989. – 80 с. – ISBN 5-12-001102-0.
  • Шварева Н.Я. Миоценовая флора ручья Буркало в Закарпатье. – К.: Наукова думка, 1993.- 88 с. – ISBN 5-12-003287-7.
  • Шварьова Н.Я., Мамчур А.П. Міоценова флора Великої Угольки (Закарпаття). – Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2003. – 144 с. – ISBN 966-02-1540-1.
  • Годунько Р.Й. та ін. Номенклатурні типи і типові серії (1). Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2006. (Наукові колекції Державного природознавчого музею; Вип. 2) – ISBN 966-02-4161-5.
  • Мамчур А.П. Палеоботанічний фонд (неоген). Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2009. - 300 с. (Наукові колекції Державного природознавчого музею; Вип. 3) – ISBN 978-966-02-5282-0.
  • Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Поділля, Україна). К.: Академперіодика, 2010. 156 с. (+46). – ISBN 978-966-360-137-3.
  • Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля. – К.: Наукова думка, 2011. – 198 с. – ISBN 978-966-00-1111-3.
  • Voichyshyn V. The Early Devonian armoured agnathans of Podolia, Ukraine. – Warszawa: Palaeontologia Polonica 66, 2011. – 211 p. –ISSN 0078-8562.