Вибрані публікації

Софія Геннадіївна Бакаєва

 • Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски сеноманських відкладів Волино-Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – Том 17. – С. 197-201.
 • Бакаєва С.Г. Поширення та умови існування черевоногих у маастрихтських відкладах Волино-Поділля // Проблеми стратиграфії фанерозою України. Зб. наук. праць ІГН НАНУ.Київ, 2004. – С. 101-105.
 • Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски з відкладів середнього альбу Поділля // Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, 2004. – № 4. – С. 61-73.
 • Бакаєва С. Стратиграфічне поширення черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино-Поділля // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2004. – № 36. – С. 67-74.
 • Бакаєва С. Представники родини Cerithiidae (Gastropoda) кампану – маастрихту Львівської мульди // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2005. – № 37. – С. 30-36.
 • Бакаєва С.Г. Фаціально-екологічні особливості розподілу угруповань черевоногих молюсків у ранньомаастрихтському басейні (Волино-Подільська ділянка) // Проблеми палеобіології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України. – Київ, 2006. – С. 155-160.
 • Бакаєва С.Г. Історія досліджень та стан вивченості черевоногих молюсків з крейдових відкладів Волино-Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2006. – Том 22. – С. 181-188.
 • Бакаєва С.Г. Особливості зміни таксономічної структури угруповань Gastropoda у крейді Волино-Поділля // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища.– Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – В. 2. – С. 15-18.
 • Бакаєва С. Деякі види черевоногих молюсків з верхньокрейдових відкладів Львівської мульди // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2006, № 38. – С. 32-38.
 • Бакаєва С. До вивчення фауни крейдових відкладів Волино-Поділля (черевоногі молюски) // Праці НТШ. Геологічний збірник. – Львів, 2007. – Том ХІХ.– С. 18-24.
 • Бакаєва С.Г. Комплекси черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино-Поділля // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць ІГН НАН України. – К.: Нора-прінт, 2007. – С. 150-155.
 • Бакаєва С.Г. Фаціально-екологічний розподіл черевоногих молюсків у сантоні-маастрихті Волино-Поділля // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАН України. – Київ, 2008. – С. 121-124.
 • Бакаєва С.Г. Збереженість черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино-Поділля // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб.наук. праць ІГН НАН України. – К., 2009. – С. 139-142.
 • Бакаєва С. Розвиток черевоногих молюсків у крейдяному періоді (Волино-Подільський сегмент Мезотетісу) // Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, 2010. – № 3-4 (152-153). – С. 45-56.
 • Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля. – К.: Наукова думка, 2011. – 200 с.