Найважливіші публікації

Лабораторія різноманіття та антропогенезу ґрунтів

  • Чорнобай Ю.М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах. – Львів: вид-во ДПМ НАНУ, 2000. – 352 с. – ISBN 966-02-0682-8
  • Проць Б. та ін. Рамсарська конвенція та водно-болотні угіддя Карпатського регіону: посібник для практиків. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 84 с.
  • Чернобай Ю. та ін. Геоекологічне моделювання стану пам'яток природи та історії. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-397-124-6
  • Chernobaj Y. et al. Inventory of Grasslands of the Ukranian Carpatians. – Lviv: Pb. SNHM NAS of Ukraine, Rojal Dutch Society for Nature Conservation, 2011. – 88 p. – ISBN 978-966-02-6001-6
  • Вовк О.Б., Орлов О.Л.  Ґрунтове різноманіття оселищ (habitats) Українських Карпат та перспективи його охорони // Біологічні студії. –  Львів, ЛНУ, 2014. – С.5-16.