Наука у музеї

     Державний природознавчий музей Національної академії наук України (ДПМ НАНУ) – цілісна та динамічна інституція, котра створює, інтерпретує та відкриває суспільству знання про різноманіття природи, взаємозв’язки та зміни у природних процесах нашого краю та світу.

      Музей є одночасно центром професійної та творчої наукової діяльності і осередком соціально-культурного життя. Зберігаючи традиції фундаторських установ, з яких постав музей - Природничого музею ім. Дідушицьких і Природничого музею Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, працівники музею розвивають актуальні напрямки природничих наук і роблять сучасні наукові знання доступними для суспільства.

      Музей підпорядковується Відділенню загальної біології Національної академії наук України. Основний науковий фонд музею налічує близько 400 тис. одиниць зберігання і становить національне надбання.

     Основними завданнями музею є:

  • розробка наукових основ природничої музеології, створення, збагачення та збереження фондових колекцій;
  • вивчення біологічної різноманітності та екології окремих груп сучасної та викопної флори і фауни західного регіону України;
  • проведення науково-освітньої та культурно-просвітницької роботи.

     Науковий колектив музею формують фахівці в різноманітних галузях біологічних та геологічних наук, що працюють у трьох наукових відділах: