Видання

     Видавнича діяльність музею почалася у 1880 році з опублікування книги засновника музею В. Дідушицького "Птахи".

     За весь час існування музею (1870-2004) було опубліковано 50 монографій, 28 томів періодичного збірника "Наукові записки", 10 тематичних збірників наукових праць, 20 каталогів, словник-довідник, 6 путівників по музею, близько 1,5 тис. наукових статей, а також тези доповідей на конференціях, методичні рекомендації, буклети тощо.

     У період з 1880 по 1939 рік було опубліковано понад 70 томів книг, серед яких 15 великих монографій, 10 томів щорічника "Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich", 3 путівники по музею та інші публікації.

Наукові записки ДПМ

Наукові колекції ДПМ

Каталоги оцифрованих колекцій ДПМ

Монографії

Визначники і словники

Матеріали та збірники конференцій

Тези конференцій

Інші публікації