Вибрані публікації

Андрій Андрійович Бокотей

 • Бокотей А.А., Кучинська І.В., Дзюбенко Н.В. Значення стариць у підтриманні різноманіття птахів басейну верхнього Дністра // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь, 2003. – Вып. 6. – С. 7-18.
 • Бокотей А.А. Чинники впливу на формування гніздових орнітокомплексів населених пунктів сільського типу в басейні верхів’я Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 97-106.
 • Bokotey A.A., Gorban I.M. Numbers, distribution, and ecology of the house sparrow in Lvov (Ukraine) // International Studies on Sparrows. – Zielona Góra, 2005. – 30. – P. 7-22.
 • Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – Київ-Львів, 2007. – 112 с.
 • Бокотей А.А. Гніздова орнітофауни міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 17-25.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охорона видового різноманіття птахів у басейні верхнього Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Т. 24. – С. 219-232.
 • Horban I., Bokotey A., Horban L., Roth M. The effects of Anthropogenic Changes on breeding Birds and Amphibians in the Upper Dnister Basin // Transformation processes in the Western Ukraine. – Berlin, 2008. – P. 297-308.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Фауна та населення гніздових водоплавних і навколо водних птахів риборозплідних ставів басейну верхнього Дністра // Праці НТШ. – Т. XXІІІ. – Екологічний збірник - 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. – Львів, 2008. – С. 196-207.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А-Т.В., Пограничний В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 • Бокотей А.А., Горбань І.М., Дзюбенко Н.В. Зміни чисельності гніздових птахів басейну Верхнього Дністра протягом кінця ХХ – початку ХХІ століть // Подільський природничий вісник. – Камянець-Подільський, 2010. – Вип. 1 – С. 29-49.
 • Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Бучко В.В., Весельський М.Ф., Кратюк О.Л., Кузьменко Ю.В., Панчук О.С., Скільський І.В., Федун О.М., Химин М.В. Інвентаризація гнізд чорного лелеки Ciconia nigra (L.) в Україні // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 9-18.
 • Бокотей А.А. Фауна та населення птахів міста Львова в гніздові та зимові періоди 2004-2007 років // Подільський природничий вісник. – Камянець-Подільський, 2011. – Вип. 2. – С. 30-51.
 • Bokotej A., Dziubenko N. Badania i ochrona bociana czarnego Ciconia nigra (L.) na Ukrainie // Roczniki Bieszczadzkie. – 2012. – T. 20. – S. 146-155.
 • Самусенка И., Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма"Бусел. – Мінск, 2014. – 66 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Освітня програма "Лелека”. – Львів, 2014. – 68 с.