Вибрані публікації

Анатолій Павлович Мамчур

  • Мамчур А.П. Ранньосарматська флора Верхнього Водяного на Закарпатті // Палеонтологічний збірник. – Львів, 1994. – № 30. – С. 24-32.
  • Syabryaj S., Schvariova N. and Mamchur A. Palaeobotanical collections of the Ukraine / Procedings of the second international conference of the preservation of botanical collections. Botanical collections troughout the world. – Krakow, 1998. – P. 119-122.
  • Мамчур А.П. Палеоботанічні колекції у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2001. – Т.16. – С. 35-39.
  • Шварева Н.Я., Мамчур А.П. Баденська флора потоку Стримба на Закарпатті // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2002. – №34. – С. 66-77.
  • Шварьова Н.Я., Мамчур А.П. Міоценова флора Великої Угольки (Закарпаття). – Львів, 2003. – 144 с.
  • Мамчур А.П. Типи видів викопних рослин / Годунько Р.Й., Войчишин В.К., Климишин О.С. та ін. Номенклатурні типи і типові серії (1). // Наукові колекції Державного природознавчого музею; Вип. 2. – Львів, 2006. - С. 41-49.
  • Мамчур А.П. Палеоботанічний фонд (неоген) // Наукові колекції Державного природознавчого музею; Вип. 3. – Львів, 2009. – 300 с.