Найважливіші публікації

Лабораторія таксономічних і хорологічних досліджень

 

  • Чернобай Ю.Н. и др. Экология и фауна беспозвоночных западного Волыно-Подолья. – К.: Наукова думка, 2003. – 387 с. – ISBN 966-00-0161-4
  • Капрусь І.Я. та ін. Каталог колембол (Collembola) і протур (Protura) України. – Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2006. – 164 с. – ISBN 966-02-4183-6
  • Годунько Р.Й. та ін. Номенклатурні типи і типові серії (1).  Львів: Вид-во Державного природознавчого музею НАН України, 2006. (Наукові колекції Державного природознавчого музею; Вип. 2) – ISBN 966-02-4161-5.