Вибрані публікації

Віктор Казимирович Войчишин

 • Афанасьева О.Б., Войчишин В.К. К ревизии подольских остеостраков // Палеонтологический журнал. – Москва, 1991. – № 2. – С. 65-72.
 • Войчишин В.К. Новий представник роду Mimetaspis (Agnatha) з нижнього девону Подiлля // Палеонтологiчний збiрник. – Львiв, 1994. – № 30. – С. 19-24.
 • Войчишин В.К. Ранньодевонські тафоіхтіокомплекси Поділля // Вестник зоологии. – Київ, 1997. – Т. 31, № 3. – С. 33-39.
 • Войчишин В.К. Новий представник роду Zychaspis (Agnatha) з днiстровської серiї (раннiй девон) Подiлля // Палеонтологiчний збiрник. – Львiв, 1998. – № 32. – С. 25-29.
 • Voichyshyn V.K. The new forms of pteraspids (Agnatha, Heterostraci) from Podolian Early Devonian // Вестник зоологии. – Київ, 1999. – Т. 33, № 3. – С. 47-56.
 • Voichyshyn V. Some problems of the taxonomy of the pteraspids (Agnatha, Heterostraci) from Podolia (Ukraine) // Вестник зоологии. – Київ, 2001. – Т. 35, № 1. – С. 27-37.
 • Войчишин В.К. Мiсцезнаходження іхтiофауни раннього девону на Поділлі // Палеонтологiчний збiрник. – Львiв, 2001. – № 33. – С. 134-143.
 • Войчишин В.К., Солодкий С.С. Нові матеріали до роду Zychaspis (Agnatha, Osteostraci) з Городниці (Поділля, Україна) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 171-182.
 • Voichyshyn V. New osteostracans from the Lower Devonian terrigenous deposits of Podolia, Ukraine // Acta Palaeontologica Polonica. – Warszawa, 2006. – 51(1). – P. 131-142.
 • Voichyshyn V. On the revision of P.Balabai’s collection of Early Devonian Osteostraci (Agnatha) from Podolia (Ukraine) // Scientific collections of the State Natural History Museum / Godunko R.J., Voichyshyn V.K., Klymyshyn O.S. et al. Name-bearing types and type series (1). Issue 2. – Lviv, 2006. – P. 9-25.
 • Voichyshyn V. Name-bearing types and type series of fossil agnathans (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) // Scientific collections of the State Natural History Museum / Godunko R.J., Voichyshyn V.K., Klymyshyn O.S. et al. Name-bearing types and type series (1). Issue 2. – Lviv, 2006. – P. 26-40.
 • Войчишин В.К. Особливості поширення фауни хребетних у ранньому девоні Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2010. – Т. 26. – С. 17-24.
 • Войчишин В.К. Таксономічне розмаїття фауни панцирних безщелепних Поділля в палеозоогеографічному контексті // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2011. – Т. 27. – C. 143-156.
 • Voichyshyn V. The Early Devonian armoured agnathans of Podolia, Ukraine. – Warszawa: Palaeontologia Polonica, 2011. – 66. – 211 p.
 • Voichyshyn V. and Szaniawski H. Acanthodian jaw bones from Lower Devonian marine deposits of Podolia, Ukraine. // Acta Palaeontologica Polonica. – Warszawa, 2012. – 57(4). – P. 879-896.
 • Войчишин В.К. Таксономічне різноманіття подільської фауни панцирних безщелепних (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) і тренди його змін впродовж раннього девону // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2014. – Т. 30. – C. 189-198.
 • Voichyshyn V.K. Devonian Fish Fauna. – Lviv, 2015. – 310 p. (Scientific collections of the State Natural History Museum; Issue 5).
 • Voichyshyn V., Szaniawski H. New ischnacanthiform jaw bones from the Lower Devonian of Podolia. //Acta Palaeontologica Polonica. – 2018. – 63(2). – P. 327–339.