Найважливіші публікації

Лабораторія флористичних досліджень 

  • Tasenkevich L. Flora of the Carpathians. Checklist of the native vascular plant species. – Lviv: State Museum of Natural History NASU, 1998. – 623 p. – p. ISBN 966-02-6
  • Стойко С.М. та ін. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення. Програма ЮНЕСКО "Людина і біосфера". – Львів: Меркатор, 2007. – 306 c. – ISBN 978-966-7563-21-9
  • Тасєнкевич Л.О., Веен П. Інвентаризація травяної рослинності Українських Карпат (проект BBI-MATRA/ 2007/004): метод. рек. / НАН України; Державний природознавчий музей; Королівське датське товариство охорони природи. — Л.: [б. в.], 2008. — 47 c.
  • Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П.Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с. – ISBN 978-966-97059-1-
  • Зелена книга України / під ред. Я.П.Дідуха.  – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
  • Данилюк К.М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку «Надсянський». – К.: Наукова думка, 2012. – 119 с. – ISBN 978-966-00-1278-3.