Вибрані публікації

Андрій Валерійович Новіков  
 • Новіков А.В. Морфологія та васкулярна анатомія квітки Ornithogalum caudatum Ait. (Hyacinthaceae) // Біологічні студії Львів, 2008. – Т. 2, № 1. – С. 87-94.
 • Novikoff A.V., Odintsova A.V. Some aspects of gynoecium comparative morphology in the Bromeliad species // Wulfenia. – Klagenfurt am Wörthersee, 2008. – Vol. 15. – P. 13-24.
 • Новіков А.В. Особливості анатомо-морфологічної організації стебла Aconitum ×cammarum L. em. Fries (Ranunculaceae) // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – Київ, 2009. – Т. 25-27. – С. 121-122.
 • Новіков А.В. Висотна обумовленість структури суцвіття Aconitum variegatum L. (Ranunculaceae) // Природничий альманах. Біологічні науки– Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – Вип. 12. – С. 181-190.
 • Новіков А.В. Порівняльна морфологія та анатомія надземного вегетативного пагона Aconitum bucovinense Zapał. та Aconitum ×gayeri Starmühl. (Ranunculaceae) // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 219-230.
 • Новіков А.В. Морфологічна та анатомічна організація надземного пагона аконітів Східних Карпат (Ranunculaceae) // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 137-164.
 • Новіков А.В. Деякі особливості анатомічної будови стебла Aconitum moldavicum Hacq. і Aconitum lycoctonum L. em. Koelle (Ranunculaceae) // Біологічні студії. – Львів, 2010. – Т. 4, № 1. – С. 109-114.
 • Новіков А.В. Рід Aconitum L. (Ranunculaceae) у флорі Ґорґан // Флорологія та фітосозологія. – Київ, 2011. – Т. 2. – С. 257-259.
 • Новіков А.В. Нодальна анатомія представників секції Aconitum підроду Aconitum (Aconitum L., Ranunculaceae Juss.) // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – Львів, 2011. – Вип. 27. – С. 119-125.
 • Новіков А.В., Мітка Ю. Рід Aconitum L. в Українських Карпатах // Біологічні студії.– Львів, 2011. – Т. 5, № 2. – С. 153-172.
 • Новіков А., Мітка Ю. Ключ для визначення видів роду Aconitum L. (Ranunculaceae Juss.) Українських Карпат // Вісник ЧНУ. Біологічні системи. – Чернівці, 2011. – Т. 3, Вип. 1. – С. 51-55.
 • Novikoff A.V., Mitka J. Taxonomy and ecology of the genus Aconitum L. in the Ukrainian Carpathians // Wulfenia. – Klagenfurt am Wörthersee, 2011. – Vol. 18. – P. 37-61.
 • Novikoff A.V. Vascular anatomy of the flower of rare Eastern Carpathian endemic Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer subsp. lasiocarpum // Acta Biol. Crac. Ser. Bot. – Cracow, 2013. – Vol. 55 (Suppl. 1). – P. 60.
 • Новіков А.В., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: навчальний посібник.– Львів: Ліга-Прес, 2015. – 686 с.