Лабораторія різноманіття та антропогенезу ґрунтів

Приміщення лабораторіїЛабораторія є неструктурним підрозділом відділу ландшафтного та біотичного різноманіття, була створена [до 1996 р.] під назвою лабораторії ґрунтів. З 2003 р. існувала під назвою лабораторії екології та антропогенії ґрунтів. З 2011 має сучасну назву. 

Співробітники лабораторії

  • Чернобай Ю.М., д.б.н., проф., гол.н.с., керівник лабораторії
  • Вовк О.Б., к.б.н., с.н.с., заст. директора з наукової роботи
  • Зліва направо: М.Рагуліна та О.ОрловОрлов О.Л., к.б.н., н.с., зберігач фонду ґрунтів
  • Перець Х.П., аспірант
  • Яворницька О.В., аспірант

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Судова, 5. 

Завдання лабораторії: вивчення ґрунтового різноманіття, ґенези і властивостей ґрунтів природних та антропізованих екосистем; дослідження процесів ґрунтоутворення в межах техногенних комплексів та встановлення потреби у їх охороні; розробка методичних принципів класифікації та виділення ґрунтових еталонів, визначення та документування локалітетів особливо цінних ґрунтових об’єктів; дослідження просторового і таксономічного різноманіття ґрунтів та угруповань ґрунтової мезофауни заплавних комплексів; формування репрезентативних тематичних ґрунтових колекцій та поповнення джерельної бази експозиційного фонду музею.