Фонд ґрунтів

     Формування фонду ґрунтів у музеї розпочалося з ініціативи Ю.М. Чернобая у 1988 р., коли були відібрані перші лабораторні зразки з території Львівської області. Вони стали основою створення музейної колекцій ґрунтів заходу України.

     В подальшому фонд поповнювався зразками генетичних горизонтів природних та антропогенних ґрунтів, а також ґрунтовими монолітами. Фонд містить матеріали з територій Львівської, Закарпатської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Житомирської та Чернівецької областей, АР Крим, Польщі та Ізраїлю.

     Основними одиницями зберігання фонду ґрунтів є ґрунтові моноліти (Гм) та зразки ґрунту (Гз).

     Фонд ґрунтів складається з трьох підрозділів: сировинного, науково-допоміжного та основного. Сировинний фонд формується безпосередньо з польових матеріалів, якими поповнюється ґрунтова колекція музею. Окрім того, в сировинному фонді утворено окремий підрозділ – лабораторний, в якому зберігається матеріал, що науково опрацьовується або підлягає такому опрацюванню. Колекція ґрунтових монолітів є основою науково-допоміжного фонду.

     Основний фонд складається з двох колекцій: природних ґрунтів (Гз-П) та антропогенних ґрунтів (Гз-А). Колекцію природних ґрунтів формують ґрунтові зразки, відібрані у незмінених або слабкозмінених екосистемах, де ґрунти характеризуються непорушеністю генетичних горизонтів. Колекція антропогенних ґрунтів складається зі зразків, відібраних з ґрунтових розрізів, генетичні горизонти яких повністю або в значній мірі змінені антропогенною діяльністю (техногенез, урбанізація, надмірне сільськогосподарське використання).

Зберігач фонду ґрунтів - Орлов О.Л.