Відділ біотичного і ландшафтного різноманіття

Завідувач к.б.н., с.н.с. Бокотей А.А.

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Судова, 5, вул. Театральна, 18; тел.: (032) 255-08-69, (032) 235-69-17. 

Відділ був створений у 2003 р. під назвою відділу проблем антропізації природних екосистем. З 2011 р. має теперішню назву. 

У складі відділу є чотири неструктурні підрозділи: 

Основні завдання:

  1. Дослідження природних і антропогенних ґрунтів, популяцій і угруповань спорових (мохоподібні) і квіткових рослин, безхребетних (наземні і прісноводні молюски) і хребетних тварин в екосистемах з різним ступенем антропогенного впливу.
  2. Комплектування систематичних (ботанічних і зоологічних) наукових колекцій.
  3. Наукове проектування експозиції і виставок.
  4. Поширення наукових знань та екологічне виховання населення. 

Перелік виконаних наукових тем:

  1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного реґіону України (№ держреєстрації0101U002539, 2001-2005 рр.);
  2. Формування документаційної бази для створення еколого-просвітницьких центрів на заході України (№ держреєстрації0107U003309, 2006 р.);
  3. Динамічні тенденції різноманітності біоти заходу України під впливом антропізації (№ держреєстрації0106U002479, 2006-2010 р.).
  4. Созологічні критерії антропізованих екосистем в регіональних екомережах заходу України (№ держреєстрації0111U002180, 2011 р. – дотепер;
  5. Інноваційна трансформація традиційної природничої експозиції (№ держреєстрації0113U000465, 2013 р. – дотепер)