Відділ ландшафтного та біотичного різноманіття

Завідувач - к.б.н., с.н.с. Проць Б.Г.

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Судова, 5, вул. Театральна, 18; тел.: (032) 255-08-69, (032) 235-69-17. 

Відділ був створений у 2003 р. під назвою відділу проблем антропізації природних екосистем. З 2011 р. має теперішню назву. 

У складі відділу є три неструктурні підрозділи: 

Основні завдання:

 1. Дослідження природних і антропогенних ґрунтів, популяцій і угруповань спорових (мохоподібні) і квіткових рослин, безхребетних (наземні і прісноводні молюски) і хребетних тварин в екосистемах з різним ступенем антропогенного впливу.
 2. Комплектування систематичних (ботанічних і зоологічних) наукових колекцій.
 3. Наукове проектування експозиції і виставок.
 4. Поширення наукових знань та екологічне виховання населення. 
 5. Дослідження природних і антропогенних ґрунтів, популяцій і угруповань спорових (мохоподібні) і квіткових рослин і хребетних тварин в екосистемах з різним ступенем антропогенного впливу.
 6. Комплектування систематичних (ґрунтових, ботанічних і зоологічних) наукових колекцій.
 7. Наукове проектування експозицій і виставок.
 8. Поширення наукових знань та екологічне виховання населення.

Перелік виконаних наукових тем:

 1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного регіону України (№ держреєстрації 0101U002539, 2001-2005 рр.).
 2. Формування документаційної бази для створення еколого-просвітницьких центрів на заході України (№ держреєстрації 0107U003309, 2006 р.).
 3. Динамічні тенденції різноманітності біоти заходу України під впливом антропізації (№ держреєстрації 0106U002479, 2006-2010 р.).
 4. Созологічні критерії антропізованих екосистем в регіональних екомережах заходу України (№ держреєстрації 0111U002180, 2011-2015 рр.).
 5. Інноваційна трансформація традиційної природничої експозиції (№ держреєстрації 0113U000465, 2013-2015 рр.).
 6. Антропогенна фрагментація екосистем та шляхи її функціональної оптимізації (№ держреєстрації 0116U000409, 2016 – 2020 рр.).
 7. Вплив фітоінвазій на біосистеми Українських Карпат в умовах глобальних кліматичних змін: оцінка, прогнозування та розробка заходів їхнього обмеження і запобігання (№ держреєстрації 0117U004240, 2017 – 2021 рр.).
 8. Екологічна оцінка стану заплавних екосистем в умовах глобальних змін природного середовища (№ держреєстрації 0121U108737, 2021 р. – дотепер.).