Захищені дисертації

Лабораторія різноманіття та антропогенезу ґрунтів

     Чернобай Ю.М. Трансформація фітодетриту в екосистемах Українських Карпат. Захист 29.11.1995, за спеціальністю 03.00.16 - екологія, на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 03.01.11 при Дніпропетровському державному університеті (Дніпропетровськ). 

     Вовк О.Б. Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій. Захист 18.06.2003, за спеціальністю 03.00.16 - екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 03.01.11 при Дніпропетровському державному університеті (Дніпропетровськ). 

     Орлов О.Л. Еколого-енергетична диференціація едафотопів у біогеоценозах басейну верхнього Дністра. Захист 15.06.2005, за спеціальністю 03.00.16 - екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 03.01.11 при Дніпропетровському державному університеті (Дніпропетровськ).