Вчена рада

     Склад Вченої ради Державного природознавчого музею НАН України, затверджений на засіданні Бюро Відділення загальної біології НАН України від ___ вересня 2018 року: