Олександр Семенович Климишин

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене званнястарший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник відділу Прикладної музеології

керівник лабораторії природничої музеології

Інші звання, членство у наукових товариствах, редколегіях тощо:

член спецради із захисту кандидатських дисертацій Інституту екології Карпат НАН України за спеціальністю “екологія”; член вченої ради Державного природознавчого музею НАН України; науковий редактор періодичного видання “Наукові записки Державного природознавчого музею”; науковий редактор серії “Наукові колекції Державного природознавчого музею”; член редколегії періодичного збірника “Подільський природничий вісник” Кам'янець-Подільського національного університету; експерт “Українського центру розвитку музейної справи”; член ради природничої секції Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв “ICOM Україна”, член Українського ботанічного товариства, де тривалий час виконував обов’язки секретаря Львівського відділення, та Наукового товариства імені Шевченка (НТШ).

Emailtrilobit6@gmail.com

Сфера наукових інтересів:

популяційна екологія, сукцесії рослинності високогір’я і верхньої межі лісу Українських Карпат, біорізноманіття, електронні бази даних музейних колекцій, природнича музеологія.