Андрій Степанович Сусуловський

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: завідувач відділу Біосистематики та еволюції, керівник лабораторії таксономічних і хорологічних досліджень

E-mail: susulovsky@gmail.com

Сфера наукових інтересів: таксономія, філогенія та філогеографія вільноживучих ґрунтових нематод рядів Mononchida та Dorylaimida (Enoplia).