Юрій Миколайович Чернобай

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: головний науковий співробітник ДПМ, керівник лабораторії різноманіття та антропогенезу ґрунтів

керівник лабораторії різноманіття та антропогенезу ґрунтів

Інші звання, членство у наукових товариствах, редколегіях тощо:

нагороджений Золотою відзнакою Польського ентомологічного товариства (2008 р.), медаллю  НАН України “За підготовку наукової зміни” (2012 р.); заслужений діяч науки і техніки України (2013 рік);  дійсний член Лісівничої АН України, Української екологічної академії наук, член спеціалізованої вченої ради  Інститут екології Карпат НАН України К 35.257.01 за спеціальністю 03.00.16 – “екологія”; член науково-технічних рад Карпатського біосферного заповідника, Карпатського національного природного парку, Природного заповідника “Ґорґани”; член редакційних рад журналу “Вісник Львівського університету” (серія біологічна); журналу  “Екологічний збірник Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка»; журналу “Агроекологія” Львівського аграрного університету; журналу  “Український фітоценологічний вісник. Серія Фітоекологія”, Київ: Інститут ботаніки НАН України, Фітосоціоцентр; Голова редакційної ради “Наукових записок Державного природознавчого музею НАН України”.

Email: yuchor@smnh.org 

Сфера наукових інтересів: загальна екологія, музеологія та музеографія ґрунтів, філософські аспекти природознавства, фундаментальні та прикладні проблеми природничої музеології, екологічна етика, історія регіонального музеєзнавства, експериментальна музеологія.