Ігор Ярославович Капрусь

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: старший науковий співробітник відділу Біосистематики та еволюції

Інші звання, членство у наукових товариствах, редколегіях тощо: член Українського ентомологічного товариства та Польського таксономічного товариства, член редколегії наукових журналів «Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України», «Екологічний збірник Наукового товариства ім. Шевченка», «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», член ради рецензентів часопису «Zarządzanie ochroną przyrody w lasach» (Вища школа управління середовищем в м. Тухолі, Польща).

Стипендіат Львівської облради і Львівської облдержадміністрації для видатних учених у 2013 році.

Email: kaprus63@gmail.com

Сфера наукових інтересів: таксономічне розмаїття, зоогеографія, екологія і систематика Collembola.

Повна бібліографія (29-12-2023)