Відділ музейних інформаційних систем

В.о. завідувача д.с.-г.н. А.К.Малиновський

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Театральна, 17, тел. для контактів (032) 235-69-17

Відділ був створений у 2003 р. під назвою "Відділ регіонального біоценотичного моніторингу", а з 2010 р. отримав теперішню назву. Він розвиває наукові традиції ботаніків, фітоценологів. ентомологів, зоологів, які працювали в 1970-х роках у відділі наукових фондів та експозиції ДПМ НАНУ. 

У складі відділу є три неструктурні підрозділи: 

Основні завдання відділу:

  1. Проведення еколого-фауністичних досліджень регіональної біоти.
  2. Вивчення та моніторинг рецентної флори та ентомофауни України.
  3. Використання результатів досліджень у науково-фондовій, експозиційній, інформаційно-аналітичній та науково-просвітницькій роботі музею.

Перелік виконаних наукових тем:

  1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного реґіону України (№ держреєстрації0101U002539, 2001-2005 рр.);
  2. Музейний моніторинг біотичних систем екологічної мережі заходу України (№ держреєстрації 0106U002481, 2006-2010 рр.
  3. Музейні інформаційно-аналітичні системи моніторингу біорізноманіття заходу України (№ держреєстрації 0111U002179, 2011 р. – дотепер).