Відділ музейного документування біоресурсів

Завідувач –  к.б.н., с.н.с. Різун В.Б.

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Театральна, 17, тел. для контактів (032) 235-69-17

Відділ був створений у 2003 р. під назвою "Відділ регіонального біоценотичного моніторингу",  в період 2010-2016 рр. мав назву "Відділ музейних інформаційних систем", а з 2016 р. отримав теперішню назву. Він розвиває наукові традиції ботаніків, фітоценологів, ентомологів, зоологів, які працювали в 1970-х роках у відділі наукових фондів та експозиції ДПМ НАНУ. 

У складі відділу є два неструктурні підрозділи: 

Основні завдання відділу:

 1. Проведення еколого-фауністичних досліджень регіональної біоти.
 2. Вивчення та моніторинг рецентної флори та ентомофауни України.
 3. Використання результатів досліджень у науково-фондовій, експозиційній, інформаційно-аналітичній та науково-просвітницькій роботі музею.

Перелік виконаних наукових тем:

 1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного реґіону України (№ держреєстрації0101U002539, 2001-2005 рр.).
 2. Музейний моніторинг біотичних систем екологічної мережі заходу України (№ держреєстрації 0106U002481, 2006-2010 рр.).
 3. Музейні інформаційно-аналітичні системи моніторингу біорізноманіття заходу України (№ держреєстрації 0111U002179, 2011 р. – 2015 р.).
 4. Адаптаційні особливості та стратегія збереження біоти у антропогенно зміненому середовищі (№ держреєстрації 0112U001526, 2012-2016 рр.).
 5. Створення музейно-інформаційного ресурсу як основи регіональних планів дій із збереження біорізноманіття (№ держреєстрації 0116U002134, 2016 – 2018 рр.).
 6. Розробка та впровадження сучасних інформаційно-аналітичних методів обліку біорізноманіття України (№ держреєстрації 0119U100983, 2018 – 2021 рр.).
 7. Апробація програмного комплексу Центр даних «Біорізноманіття України» для проведення наукового моніторингу біоти (№ держреєстрації 0119U101128, 2019 р.).
 8. Оцінка біотичного різноманіття модельних груп членистоногих Українських Карпат з використанням сучасних інформаційних технологій (№ держреєстрації 0120U101162, 2020-2021 рр.).
 9. Аналіз історії формування музейних фондів із застосуванням музейно-інформаційного ресурсу Центр даних “Біорізноманіття України” (№ держреєстрації 0122U001439, 2022 р. – дотепер