Відділ прикладної музеології

Завідувач – к.б.н. Дзюбенко Н.В.

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Театральна, 17, тел. (032) 235-69-17

Відділ був створений у 2016 р., розвиває теоретичні підходи до збереження, інтерпретації і трансляції природної спадщини. Відділ очолює в установі напрямок адаптації і презентації наукових знань (науково-комунікаційну діяльність) через виставки, просвітницькі програми, популяризаторську роботу, спеціальні екологічні програми.

У складі відділу є два неструктурні підрозділи: 

Основні завдання відділу:

  1. Розробка теоретичних підходів до збереження, інтерпретації і трансляції природної спадщини.
  2. Розвиток напрямку адаптації і презентації наукових знань (науково-комунікаційної діяльності) через виставки, просвітницькі програми, популяризаторську роботу, спеціальні екологічні програми.
  3. Залучення цільових аудиторій, забезпечення отримання ними сучасного уявлення про всесвіт, взаємозв’язки та зміни у природних процесах, пізнання навколишнього світу та місця людини в ньому.
  4. Здійснення організаційно-методичної роботи, пов'язаної з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням нових науково-комунікаційних технологій та підвищенням науково-комунікаційної компетентності спеціалістів установи.

Перелік виконаних наукових тем:

  1. Розроблення наукових засад інформаційно-комунікаційної діяльності регіонального природничого музею (№ держреєстрації 0116U000410, 2016 – 2018 рр.).
  2. Комунікативно-освітня інтерпретація наукових фондів Державного природознавчого музею НАН України (№ держреєстрації 0119U100932, 2019 – 2021 рр.).
  3. Методологічні засади експертної оцінки наукового потенціалу природничих колекцій (№ держреєстрації 0122U001440, 2021 р. – дотепер).