Відділ біосистематики та еволюції

Співробітники відділу, 2011 рікЗавідувач – к.б.н., с.н.с. Сусуловський А.С.

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Судова, 5; тел. (032)255-08-69.

Відділ був створений у 2003 р. під назвою "Відділ таксономії сучасної і викопної біоти", а з 2010 р. отримав теперішню назву. Він розвиває наукові традиції палеонтологів, зоологів і ботаніків, які почали працювати в 1970-х роках у відділі наукових фондів та експозиції ДПМ АН УРСР. 

 

У складі відділу є чотири неструктурні підрозділи: 

Основні завдання відділу:

  1. Проведення морфологічних і таксономічних досліджень з метою розроблення філогенетичних класифікацій живого.
  2. Вивчення сучасних і викопних фаун і флор України.
  3. Дослідження екології організмів, дослідження хорології та еволюції біорізноманіття.
  4. Формування еталонних музейних колекцій рослин і тварин.
  5. Використання результатів досліджень у науково-фондовій, експозиційній, інформаційно-аналітичній та науково-просвітницькій роботі музею.

Перелік виконаних наукових тем:

  1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного реґіону України (№ держреєстрації 0101U002539, 2001-2005 рр.);
  2. Філетична і типологічна організація розмаїття окремих груп біоти на території України (№ держреєстрації 0106U002480, 2006-2010 рр.);
  3. Еволюція і хорологія різноманіття модельних груп флори і фауни України (№ держреєстрації 0111U002181, 2011– 2015 рр.).
  4. Природно-історичні та ландшафтно-зональні фактори диференціації регіональних фаун і флор України (№ держреєстрації 0116U000303, 2016 – 2020 рр.).
  5. Філогенетичні та антропогенні фактори фауно- та флорогенезу модельних груп біоти України (№ держреєстрації 0121U109048, 2021 р. – дотепер).