Відділ біосистематики та еволюції

Співробітники відділу, 2011 рікЗавідувач проф., д.б.н. Капрусь І.Я.

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Судова, 5; тел. (032)255-08-69.

Відділ був створений у 2003 р. під назвою "Відділ таксономії сучасної і викопної біоти", а з 2010 р. отримав теперішню назву. Він розвиває наукові традиції палеонтологів, зоологів і ботаніків, які почали працювати в 1970-х роках у відділі наукових фондів та експозиції ДПМ АН УРСР. 

 

У складі відділу є чотири неструктурні підрозділи: 

Основні завдання відділу:

  1. проведення морфологічних і таксономічних досліджень з метою розроблення філогенетичних класифікацій живого;
  2. вивчення сучасних і викопних фаун і флор України;
  3. дослідження екології організмів, дослідження хорології та еволюції біорізноманіття;
  4. формування еталонних музейних колекцій рослин і тварин;
  5. використання результатів досліджень у науково-фондовій, експозиційній, інформаційно-аналітичній та науково-просвітницькій роботі музею.

Перелік виконаних наукових тем:

  1. Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного реґіону України (№ держреєстрації0101U002539, 2001-2005 рр.);
  2. Філетична і типологічна організація розмаїття окремих груп біоти на території України (№ держреєстрації0106U002480, 2006-2010 рр.);
  3. Еволюція і хорологія різноманіття модельних груп флори і фауни України (№ держреєстрації0111U002181, 2011– 2015 рр.). 
  4. Природно-історичні та ландшафтно-зональні фактори диференціації регіональних фаун і флор України(№ держреєстрації 0116U000303, 2016 р. – дотепер).