Лабораторія природничої музеології та видавництва

Лабораторія є неструктурним підрозділом відділу музейних інформаційних систем, була створена у 2001 р.

Співробітники лабораторії

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Театральна, 18.

Завдання лабораторії: розроблення наукових засад природничої музеології, як одного з основних напрямів діяльності установи; наукове редагування, виготовлення оригінал-макетів і тиражування періодичних видань «Наукові записки Державного природознавчого музею» та «Наукові колекції Державного природознавчого музею».