Захищені дисертації

Лабораторія природничої музеології та видавництва

     Климишин О.С. Сукцесійна трансформація високогірних біогеоценозів українських карпат. Захист 26.11.2008 р., за спеціальністю 03.00.16екологія, на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (Дніпропетровськ).