Редколегія

     Чернобай Ю.М. д-р біол. наук, проф. (головний редактор) – Державний природознавчий музей, директор

     Климишин О.С. д-р біол. наук, с.н.с. (науковий редактор) – Державний природознавчий музей, гол.н.с.

     Орлов О.Л. канд. біол. наук (відповідальний секретар) – Державний природознавчий музей, н.с.

     Берко Й.М. д-р біол. наук, проф. – Львівська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри загальної біології

     Бокотей А.А. канд. біол. наук, с.н.с. – Державний природознавчий музей, завідувач відділу біотичного та ландшафтного різноманіття

     Волгін С.О. д-р біол. наук, проф. –

     Дригант Д.М. д-р г.-м. наук, с.н.с.

     Капрусь І.Я. д-р біол. наук, с.н.с. – Державний природознавчий музей, завідувач відділу біосистематики та еволюції

     Малиновський А.К. д-р с.-г. наук, с.н.с. – Державний природознавчий музей, заст. директора музею з наукової роботи

     Тасєнкевич Л.О. д-р біол. наук, проф. – Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри ботаніки

     Третяк П.Р. д-р біол. наук, проф.

     Царик Й.В. д-р біол. наук, проф. – Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри зоології