Наукові записки ДПМ

     "Наукові записки" призначені для публікації результатів досліджень з профільних наукових дисциплін природничого музею - загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, ентомології, палеонтології і стратиграфії, ґрунтознавства тощо. 

 

 

     "Наукові записки" внесені до переліку періодичних наукових фахових видань України, затвердженого Постановою ВАК України від 11.04.2001 р. за № 5-05/4.

 

     Виготовлення оригінал-макета і тиражування збірника "Наукові записки" здійснюється лабораторією природничої музеології та видавництва музею.