Лабораторія флористичних досліджень

Лабораторія є неструктурним підрозділом відділу біосистематики та еволюції. З 1970-х років існувала, як група ботаніки відділу наукових фондів та експозиції, з 2003 р. – лабораторія ботаніки відділу таксономії сучасної і викопної біоти. З 2011 р. має сучасну назву. 

Співробітники лабораторії

  • Данилюк К.М., н.с., к.б.н., керівник лабораторії, зберігач гербарію судинних рослин
  • Новіков А.В., м.н.с., к.б.н.
  • Климовська Д.Т., інженер
  • Кулик Т.Г., інженер, зберігач гербарію несудинних рослин та грибів 

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Судова, 5. 

Завдання лабораторії: дослідження флори судинних рослин західного регіону України; анатомо-морфологічні і таксономічні дослідження вищих рослин; комплектування і наукове опрацювання гербарного фонду музею; розробка та опрацювання червоних списків рідкісних та зникаючих рослин, а також засад їхнього збереження. 

У 2008-2010 роках під керівництвом Лідії Олексіївни Тасєнкевич виконувався проект «Інвентаризація трав'яної рослинності Українських Карпат» (проект BBI-MATRA/ 2007/004).

З 2012 року з ініціативи А.В. Новікова проводиться щорічна конференція "Сучасна фітоморфологія".

Основні напрямки роботи конференції:

  • теоретичні основи та історія структурних досліджень рослин, грибів і лишайників;
  • анатомо-морфологічні дослідження рослин та застосування їх результатів в інших галузях ботаніки та екології;
  • анатомо-морфологічні дослідження грибів і лишайників та застосування їх результатів у мікології та ліхенології.

Офіційний сайт конференції: http://phytomorphology.org/