Рідкісні і зникаючі види комах України
База даних "Рідкісні і зникаючі види комах України" стала однією із складових проекту
"Центр даних Біорізноманіття України"
Ласкаво просимо до

Червона книга Українських Карпат

До Червоної книги Українських Карпат (2011) включено 318 видів тварин регіону Українських Карпат. У книзі застосовано наступні категорії охоронного статусу.

Зниклий () Extinct (EX) Таксон вважається зниклим, коли немає розумних підстав сумніватися, що остання особина загинула, а вичерпні дослідження у відомих і ймовірних його оселищах у відповідний час (доба, сезон, рік) в історичному вимірі не дали спостережень особин виду.

Зниклий у дикому стані () Extinct in the wild (EW) Таксон вважається зниклим у дикому стані, коли він відомий лише з утримання в культурі, неволі чи, як натуралізована популяція (чи популяції) поза межами його минулого розповсюдження. Таксон передбачається вимерлим у дикій природі, коли вичерпні дослідження у його відомих і/чи ймовірних оселищах у відповідний час (доба, сезон, рік) у історичному вимірі не дали спостережень особин виду.

Регіонально зниклий () Regionally extinct (RE) Таксон, який зник у регіоні, але існує в інших частинах світу.

Такий, що перебуває у критичному стані () Critically endangered (CR) Таксон вважається таким, що перебуває у критичному стані, коли більшість наявних підтверджень свідчать про його відповідність будь-якому з критеріїв від А до Е для CR видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, що він має надзвичайно високий ризик вимирання у дикому стані.

Такий, що перебуває у небезпечному стані () Endangered (EN) Таксон вважається таким що перебуває у небезпечному стані у тому випадку, коли більшість наявних підтверджень свідчать про його відповідність будь-якому критерію від А до Е для загрожених видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, що він має дуже великий ризик вимирання у дикій природі.

Вразливий () Vulnerable (VU) Таксон вважається вразливим тоді, коли більшість доступних підтверджень вказують, що він відповідає критеріям від А до Е для вразливих видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, що він має великий ризик вимирання у дикій природі.

Близький до стану загрози зникнення () Near threatened (NT) Таксон вважається близьким до стану загрози зникнення, коли він був оцінений згідно критеріїв, але не віднесений до таких, що перебувають у критичному стані, таких, що перебувають у небезпечному стані чи вразливих у наш час, але він є близький до віднесення його до категорії таксонів, що перебувають у небезпечному стані, у близькому майбутньому.

Відносно благополучний () Least concern (LC) Таксон вважається відносно благополучним, коли він був оцінений згідно критеріїв і не віднесений до таких що перебувають у критичному стані, таких, що перебувають у небезпечному стані чи вразливих чи близьких до стану загрози зникнення. До цієї категорії включаються широко розповсюджені і численні таксони.

Брак даних () Data defi cient (DD) Таксон вважається таким, про який брак даних, коли наявна інформація не дає змоги для прийняття чіткої чи нечіткої оцінки ризиків його зникнення на основі його розповсюдження і/чи популяційного статусу. Таксон з цієї категорії може бути добре вивченим і його біологія добре відома, але відповідні дані про чисельність і/чи розповсюдження відсутні. Категорія DD не є тому категорією загрози. Перелік таксонів з цієї категорії свідчить, що необхідно більше інформації і підтверджень, і існує можливість, що майбутні дослідження дадуть можливість класифікувати таксон до категорії загрожених.

Непридатний для оцінки () Not applicable (NA) Таксон, який не підлягає оцінці на регіональному рівні (переважно інтродуковані таксони і кочові види) повинен оцінюватися категорією непридатний для оцінки.

Неоцінений () Not evaluated (NE) Таксон вважається не оціненим, коли він не був оцінений згідно до критеріїв.