Рідкісні і зникаючі види комах України
База даних "Рідкісні і зникаючі види комах України" стала однією із складових проекту
"Центр даних Біорізноманіття України"
Ласкаво просимо до

International Union for Conservation

На сьогодні для оцінки статусу виду МСОП (IUCN) використовує дев’ять чітко визначених категорій, до яких може бути віднесений будь-який таксон організмів — наприклад, вид або підвид (IUCN…, 2014).

Зниклий () Extinct (EX) Таксон може бути віднесений до цієї категорії у випадку, якщо немає сумніву щодо загибелі його останнього представника. Таксон вважається «зниклим» у випадку, коли ретельне обстеження протягом часового відрізку, порівнянного з життєвим циклом таксону, його відомих або передбачуваних місцезнаходжень у відповідний час в межах його історичного ареалу не виявило жодного його представника.

Зниклий у дикому стані () Extinct in the Wild (EW) Таксон відносять до цієї категорії, коли відомо, що він зберігся тільки в умовах неволі, культури або натуралізованої популяції (або популяцій). Таксон вважається «зниклим у природі» у випадку, коли ретельне обстеження протягом часового відрізку, порівнянного з життєвим циклом таксону, його відомих або передбачуваних місцезнаходжень у відповідний час в межах його історичного ареалу не виявило жодного його представника.

Такий, що перебуває у критичному стані () Critically Endangered (CR) Таксон може бути віднесений до цієї категорії у випадку, коли з найбільшою очевидністю доведено, що його стан відповідає будь-якому з критеріїв А–Е для «таких, що перебувають у критичному стані» (табл. 3), й, відповідно, таксон стоїть перед надзвичайно високим ризиком зникнення в дикій природі.

Такий, що перебуває у небезпечному стані () Endangered (EN) Таксон відносять до цієї категорії, коли з найбільшою очевидністю доведено, що його стан відповідає будь-якому з критеріїв А–Е для «таких, що перебувають у небезпечному стані» (табл. 3), й, відповідно, таксон стоїть перед дуже високим ризиком зникнення в дикій природі.

Вразливий () Vulnerable (VU) Таксон відносять до даної категорії, коли з найбільшою очевидністю доведено, що його стан відповідає будь-якому з критеріїв А–Е для «вразливих» (табл. 3), й, відповідно, таксон стоїть перед високим ризиком зникнення в дикій природі.

Близький до стану загрози зникнення () Near Threatened (NT) Таксон відносять до цієї категорії у випадку, коли оцінка його стану відповідно до існуючих критеріїв на сьогодні не дозволяє віднести його до CR-, EN- або VU-категорій; але включення його до цих категорій цілком ймовірне у найближчому майбутньому.

Відносно благополучний () Least Concern (LC) Таксон, оцінений у відповідності з існуючими критеріями, може бути віднесений до цієї категорії у випадку, якщо він не належить до жодної з попередніх.

Брак даних () Data Deficient (DD) Таксон відносять до цієї категорії у випадку, коли наявної інформації не достатньо, щоб провести оцінку ризику його зникнення на основі даних щодо його поширення та/або стану чисельності. При цьому таксон з цією категорією може бути добре вивченим, та його біологія добре відомою, але відповідні дані про чисельність та поширення — відсутні.

Неоцінений () Not Evaluated (NE) Таксон відносять до категорії «неоцінених», коли оцінки його стану у зв’язку з наявними критеріями зроблено не було.