Елементи з тегом: «Палеонтологія»

Знайдено співпадінь: 7

  1. Лабораторія еволюції та систематики викопних організмівee_articleЛабораторія є неструктурним підрозділом відділу біосистематики та еволюції, формально була створена у 1992 р. під назвою лабораторії палеонтології, з 2006 року має сучасну назву. Попередником її від 1973 року була група палеонтології у складі відділу нау
  2. Діяльністьee_articleЛабораторія еволюції та систематики викопних організмів Співпраця працівників лабораторії з іноземними колегами в останні роки вилилась у серію польових досліджень палеозойських відкладів Поділля. У вересні 2001 року на лівому березі Дністра від Дністров
  3. Найважливіші публікаціїee_articleЛабораторія еволюції та систематики викопних організмів Шварева Н.Я. Миоценовая флора Предкарпатья. – К.: Наукова думка, 1983. – 160 с. Гинда В.А. Мелкая бентосная фауна ордовика юго-запада Восточно-Европейской платформы. К.: Наукова думка, 1986. 154 с.
  4. Захищені дисертаціїee_articleЛабораторія еволюції та систематики викопних організмів Балабай П.П. Морфология и филогенетическое развитие группы бесчелюстных. Захист 1954 року, за спеціальністю зоологія, на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, на засіданні вченої ради
  5. Палеозоологічний фондee_articleПалеозоологічний фонд представлений рештками вимерлих організмів та слідів їхньої життєдіяльності, що збереглися у викопному стані. Такими є скам'янілі черепашки, панцирі безхребетних, екзоскелетні рештки, кістки, зуби і м'які частини хребетних
  6. Палеоботанічний фондee_articleФонд представлений рештками рослин минулих епох – фітофосиліями. Фітофосилії трапляються у вигляді відбитків на породі, лігнітизованих або обвуглених залишків (фітолейм), чи заміщених мінеральною речовиною (скам'янілостей) залишків рослин.
  7. Палеонтологічний фондee_articleПалеонтологічний фонд музею зосередив у собі колекції різних груп викопної флори і фауни як з України, так і з різних країн світу. У ньому зберігаються оригінали решток викопних організмів різних геологічних періодів, які були описані у монографіях та ст