Лабораторія ентомології

Лабораторія є неструктурним підрозділом відділу музейного документування біоресурсів, формально була створена у січні 1976 р. у складі відділу наукових фондів та експозиції ДПМ. 

Співробітники лабораторії

  • Різун В.Б., к.б.н., с.н.с., зав. відділу музейного документування біоресурсів, керівник лабораторії
  • Яницький Т.П., к.б.н., н.с., директор ДПМ
  • Глотов С.В. к.б.н., м.н.с.
  • Гуштан К.В. к.б.н., пров. інж., зберігач ентомологічного фонду
  • Середюк Г.В. к.б.н., н.с.
  • Хилобока Ю.О. пров. інж.
  • Юрасова Г.О., інженер 2-ї категорії 

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Театральна, 18. 

Завдання лабораторії: фундаментальні дослідження різноманіття зональних, регіональних та локальних ентомофаун та їх генезису, вивчення окремих груп комах, дослідження структурно-функціональних особливостей угруповань комах, формування систематичних еталонних колекцій комах та комплексних ентомофауністично-ценотичних баз даних, моніторинг біотичного різноманіття комах західного регіону України, формування екологічного світогляду населення шляхом виставкової та екскурсійно-лекційної діяльності, публікація науково-популярних праць.