Лабораторія ентомології

Лабораторія є неструктурним підрозділом відділу музейного документування біоресурсів, формально була створена у січні 1976 р. у складі відділу наукових фондів та експозиції ДПМ. 

Співробітники лабораторії

Місцезнаходження: м. Львів. вул. Театральна, 18. 

Завдання лабораторії: фундаментальні дослідження різноманіття зональних, регіональних та локальних ентомофаун та їх генезису, вивчення окремих груп комах, дослідження структурно-функціональних особливостей угруповань комах, формування систематичних еталонних колекцій комах та комплексних ентомофауністично-ценотичних баз даних, моніторинг біотичного різноманіття комах західного регіону України, формування екологічного світогляду населення шляхом виставкової та екскурсійно-лекційної діяльності, публікація науково-популярних праць.