Юрій Михайлович Струс

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Посада: провідний інженер ДПМ

зберігач фонду хребетних

Інші звання, членство у наукових товариствах, редколегіях тощо:

віце-президент Західноукраїнського орнітологічного товариства (ЗУОТ); член Українського товариства охорони птахів (ТОП), Міжнародної робочої групи з вивчення куликів (IWSG), Робочої групи по баранцях та слукві (WSSG), Європейського орнітологічного союзу (EOU),  Товариства природоохоронних ГІС (SCGIS); член редколегії журналу “Troglodytes”.

Email: yurastrus@smnh.org

Сфера наукових інтересів

орнітологія, ГІС.