Вибрані публікації

Юрій Михайлович Струс

 • Bokotey, A., Strus, I., Dzubenko, N. Nesting habitats of Black Stork (Ciconia nigra L.) in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2017. – Вип. 33. – С. 23–32.
 • Strus, I., Bokotey, A., Dzubenko, N. Detection of forest loss on Black Stork (Ciconia nigra L.) breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2017. – Вип. 33. – 75–80.
 • Струс Ю., Шидловський І. Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009–2014 рр. та рекомендації щодо їхньої охорони // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - 2016. - Вип. 72. - С. 168-179.
 • Gorban I., Kuzmenko T., Strus Y. Atlas of breeding birds in Ukraine: contribution to EBBA2 in 2013–2015 // Bird Census News. – 2015. – V. 28/1. – P. 26-29.
 • Струс Ю.М., Скирпан М.В. Зимівлі водоплавних і навколоводних птахів на Добротвірському водосховищі у 2009-2014 роках // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2015. – Вип. 5-6. – С. 7-15.
 • Струс Ю., Шидловський І.В.  Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на видовий склад і чисельність куликів // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 129-139.
 • Strus Iu. Ruff, Philomachus pugnax (Aves, Charadriiformes) migration in Western Ukraine // Vestnik zoologii. - 2014. - 48(1). - P. 75-82
 • Струс Ю.М., Шидловський І.В. Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику "Чолгинський" // Біологічні студії. – 2013. – Том 7. – № 2. – С. 139-148.
 • Струс Ю., Шидловський І. Міграції куликів (Aves: Charadrii) в орнітологічному заказнику «Чолгинський» // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 133-143.
 • Струс Ю.М. Миграция куликов рр. Calidris и Limicola на западе Украины // Бранта. – 2012. – Вып. 15. – С. 121-133.
 • Струс Ю. Міграція баранця звичайного (Gallinago gallinago L.) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 230-238.
 • Strus I. Migration of Wood Sandpipers Tringa glareola in the Cholgini ornithological reserve, Ukraine // Wader Study Group Bull. – 2011. – №118(3). – P. 153-162.