Анатолій Павлович Мамчур

Вибрані публікації

1. Мамчур А.П. Ранньосарматська флора Верхнього Водяного на Закарпатті
//Палеонтологічний збірник. – Львів, 1994. – № 30. – С. 24-32.

2. Syabryaj S., Schvariova N. and Mamchur A. Palaeobotanical collections of the
Ukraine / Procedings of the second international conference of the preservation
of botanical collections. Botanical collections troughout the world. – Krakow,
1998. – P. 119-122.

3. Мамчур А.П. Палеоботанічні колекції у фондах Державного
природознавчого музею НАН України //Наукові записки Державного
природознавчого музею. – Львів, 2001. – Т.16. – С. 35-39.

4. Шварева Н.Я., Мамчур А.П. Баденська флора потоку Стримба на Закарпатті
//Палеонтологічний збірник. – Львів, 2002. – №34. – С. 66-77.

5. Шварьова Н.Я., Мамчур А.П.Міоценова флора Великої
Угольки (Закарпаття). – Львів, 2003. – 144 с.

6. Мамчур А.П. Типи видів викопних рослин / Годунько Р.Й., Войчишин В.К.,
Климишин О.С. та ін. Номенклатурні типи і типові серії (1). // Наукові колекції
Державного природознавчого музею; Вип. 2. – Львів, 2006. - С. 41-49.

7. Мамчур А.П.Палеоботанічний фонд (неоген) // Наукові колекції Державного
природознавчого музею; Вип. 3. – Львів, 2009. – 300 с.

8. Мамчур А.П. Колекції викопної флори у фондах Державного
природознавчого музею НАН України // Природнича музеологія: теорія та
практика: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17-18 вересня 2009 р., м.
Кам`янець-Подільський. – Львів – Кам`янець-Подільський, 2009. – С. 104 –
106.