Найважливіші публікації

Лабораторія природничої музеології

  • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Черемних Н.М. Нові форми природничомузейної виставкової діяльності // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2014. – Вип. 30. – С. 59–68.
  • Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А. Створення експозиції: сучасні підходи до інтерпретації колекцій // ІІ Збірник статей «Сучасні методи роботи музею». – Київ, 2017. – С. 22-31.
  • Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2001. – Т. 16. – С. 3–32.
  • Климишин О.С. Природнича музейна термінологія: Словник-довідник. – Львів, 2003. – 244 с.
  • Климишин О.С. Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С. 5–10.
  • Климишин О.С. Сучасні проблеми природничої музеології // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 3–14.
  • Климишин О.С., Савицька А.Г. Історія становлення і сучасна структура бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 19-28.
  • Климишин О.С., Шидловський І.В. Природнича музеологія. – Львів, 2017. – 208 с. – (Навчальний посібник). Електронне видання, режим доступу: http://zoomus.lviv.ua/files/nature, вільний.
  • Климишин О.С. Основи природничої музеології. – LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 177 с.
  • Черемних Н.М, Климишин О.С. Зразок інструкції з організації обліку, зберігання та використання зібрання Природничого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2017. – Вип. 33. – С. 99–110.