Діяльність

Лабораторія природничої музеології

Пріоритетом діяльності лабораторії від початку її створення і до теперішнього часу було і залишається розроблення засад нового наукового напряму, який тут було започатковано – природничої музеології.

Лабораторія виконує планові завдання в межах фундаментальних і прикладних тем музею. Працівники опрацьовують науково-природничі музейні фонди, долучаються до заходів з підтримання функціонування тимчасових експозицій та побудови нової музейної експозиції, беруть активну участь у видавничій діяльності музею – підготовці до друку наукових збірників «Наукові записки Державного природознавчого музею» і «Наукові колекції Державного природознавчого музею».

За напрямом теорії музейної справи в лабораторії досліджено наукові основи природничої музейної діяльності, видано словник-довідник «Природнича музейна термінологія», навчальний посібник «Природнича музеологія», монографію «Основи природничої музеології», здійснено переклад «ICOM Кодексу етики для природничих музеїв».

Працівники лабораторії на підставі архівних документів дослідили етапи розвитку природознавчого музею у Львові; історію формування його зоологічних колекцій; формування, структуру і стан ботанічних музейних фондів; історію становлення і сучасну структуру бріологічного гербарію музею. Проаналізовано шляхи і джерела комплектування теріологічної колекції ДПМ. Зібрано й узагальнено відомості про діяльність колекторів, які відіграли значну роль у формуванні музейної збірки ссавців за період 1900-1939 рр. Описано загальну історію розвитку природничих музеїв.

Працівники лабораторії долучаються до опису номенклатурних типів і типових серій у фондових колекціях музею, опису палеоботанічних музейних колекцій і каталогізації частини гербарію судинних рослин, створення електронної бази даних для гербарних колекцій і фонду ссавців.

В межах методики музейної справи здійснюється узагальнення, розробка та уніфікація типових прийомів, що використовуються в різних сферах музейної діяльності. Вона охоплює науково-фондову, експозиційну, науково-просвітницьку і науково-інформаційну роботу, кожна з яких містить загальні методичні принципи і рекомендації практичного характеру.

 

 

 

Працівники лабораторії розробили групи критеріїв для визначення цінності музейних предметів (біологічних зразків) у природничих колекціях та формування шкали їх оцінювання, на підставі чого готується положення про ваучерні колекції музейного зібрання; підготували «Зразок інструкції з організації обліку, зберігання та використання зібрання Природничого музею». Також розпочато роботу із оцифровування експонатів палеонтологічного фонду.