Вибрані публікації

Ірина Сергіївна Позинич

  • Pozynycz I. Plants that need protection in the carpathian area of the river Dnister. Roczniki Bieszczadzkie, t. 20. – 2012 – S. 58- 68. Ustrzyki Dolne. ICV 2013: 9.
  • Позинич І.С., Савицька А.Г. Особливості флори судинних і мохоподібних рослин ландшафного заказника «Грофа» ( Українські Карпати масив Ґоргани). Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2010. - Вип. 18 , т. 2. С. –69-76
  • Позинич І.С. Флористичні особливості території карпатської частини ріки Дністер. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л.:НЛТУ України. 2011., Вип.21.17 – С.-121-124
  • Позинич І.С. Альфа-різноманіття рослинних угруповань як показник їх трансформованості на території басейну річки Дністер. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Л.: НЛТУ України. 2011.,Вип..21.18 – С. 72–75.
  • Позинич І. С. Ценопопуляція рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер. Чорноморський ботанічний журнал - 2012. – №3, – Т.8. – С. 329-335
  • Позинич І.С., Дяків Х.І. Роль та значення природознавчого музею уформуванні екологічної свідомості дітей // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 215– 216.