Вибрані публікації

Ірина Борисівна Коновалова

  • Коновалова І. Б. Рідкісні та зникаючі види джмелів (Apidae: Bombini) у західному регіоні України // Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України. Збірник наукових праць. – Київ, 2005. – С.56-59.
  • Коновалова И. Б. Фауна шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Западного региона Украины: изменения в ее структуре и в распространении отдельных видов // Исследования по перепончатокрылым насекомым. Сб. научн. работ. – Москва: Товарищество научн. изданий КМК, 2007. – 136-144.
  • Konovalova I. The first record of the rare oligilectic bumblebee Bombus gerstaeckeri Morawitz (Hymenoptera: Apidae: Bombini) from Ukraine // Ann. soc. entomol. Fr. (n. s.)/ - 2007. – Vol. 43, № 4. –P. 441-443.
  • Konovalova I. B. The first record of Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) (Hymenoptera, Apidae, Bombini) from the Transcarpathians’ Lowland // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Вип.. 23. – С. 180-181.
  • Коновалова І. Б. Еколого-фауністичний огляд джмелів Bombus Latr. (Hymenoptera: Apidae) Криму // Вісті Харківського ентомологічного товариства. – 2007 (2008), – Т. 15, вип. 1-2. – C. 131-136.
  • Коновалова И. Б. Городские сообщества шмелей (Hymenoptera: Apidae: Bombus) и условия, необходимые для их существования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Естеств. науки. – 2009. - № 3 (58), вып. 8. – С. 81-89.
  • Konovalova I. B. The bumble bees of Ukraine: species distribution and floral preferences // Psyche: Hindawi Publishing Corporation. - Volume 2010, Article ID 819740, 10 pages. – doi: 10.1155/2010/819740.
  • Коновалова І. Джміль піренейський. Bombus pyrenaeus Pérez, 1879 // Червона Книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. редакція – О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011а. – С. 187.
  • Коновалова І.Б. Джміль моховий // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області / ред. А.-Т.В. Башта, Ю.В. Канарський, М.П. Козловський. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – (224с.) – С.87.
  • Коновалова І. Б. Рід Джмелі – Bombus Latreille, 1802. // Шацьке поозер’я. Тваринний світ: кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016 (електронне видання на CD-ROM. – Т. 26. – С. 329-337.