Ганна Віталіївна Середюк

Вибрані публікації:

 • Середюк Г. В. Золотоочки (Insecta: Neuroptera, Chrysopiadae) фауни України.
  Наукові записки Державного природознавчого музею. 2015. № 31. С.141-148.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі підродини Nothochrysinae (Insecta, Neuroptera,
  Chrysopidae) фауни України. Наукові записки Державного природознавчого
  музею. 2016. №32. С.155-162.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат. Український
  ентомологічний журнал. 2016. № 1-2. С. 46 – 68.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) заповідного масиву «Кузій»
  (Карпатський біосферний заповідник). – Десятиріччя створення об’єкта
  всесвітньої спадщини Юнеско «Букові праліси Карпат та давні букові ліси
  Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи
  менеджменту: матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., Україна, м. Рахів, 26-
  29 вересня 2017 р. – Львів, Растр-7, 2017. – с. 291-296.
 • Serediuk, H. V. Based on the forewing venation morphometric approach to the
  determination of Neuroptera (Insecta) of the Ukrainian Carpathians. The Kharkov
  Entomol. Soc. Gaz. 2017. Vol. XXV, iss. 1. P. 57–70.
 • Коновалова І. Б., Савицька А. Г., Середюк Г. В. Розробка і впровадження
  педагогічних сценаріїв за природничим спрямуванням для учнів молодшого
  шкільного віку. Наукові записки Державного природознавчого музею, Вип. 33.
  – Львів, 2017. С.117-124