Ганна Віталіївна Середюк

Вибрані публікації:

 • Середюк Г. В. Золотоочки (Insecta: Neuroptera, Chrysopiadae) фауни України.
  Наукові записки Державного природознавчого музею. 2015. № 31. С.141-148.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі підродини Nothochrysinae (Insecta, Neuroptera,
  Chrysopidae) фауни України. Наукові записки Державного природознавчого
  музею. 2016. №32. С.155-162.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат. Український
  ентомологічний журнал. 2016. № 1-2. С. 46 – 68.
 • Середюк Г. В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) заповідного масиву «Кузій»
  (Карпатський біосферний заповідник). – Десятиріччя створення об’єкта
  всесвітньої спадщини Юнеско «Букові праліси Карпат та давні букові ліси
  Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи
  менеджменту: матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., Україна, м. Рахів, 26-
  29 вересня 2017 р. – Львів, Растр-7, 2017. – с. 291-296.
 • Serediuk, H. V. Based on the forewing venation morphometric approach to the
  determination of Neuroptera (Insecta) of the Ukrainian Carpathians. The Kharkov
  Entomol. Soc. Gaz. 2017. Vol. XXV, iss. 1. P. 57–70.
 • Коновалова І. Б., Савицька А. Г., Середюк Г. В. Розробка і впровадження
  педагогічних сценаріїв за природничим спрямуванням для учнів молодшого
  шкільного віку. Наукові записки Державного природознавчого музею, Вип. 33.
  – Львів, 2017. С.117-124
 • Serediuk H. Catalogue of brown lacewings specimens (Neuroptera, Hemerobiidae, Wesmaelius) deposited in the State Museum of Natural History NASU, Lviv, Ukraine. Catalogue of the digitized collections, deposited in the StateMuseum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine.Issue 1. Herbarium, entomological & mammological collections: catalogue. Lviv, Ukraine, 2023. P.178–194. https://doi.org/10.36885/cdcsmnh.2023.8 [Електронне видання]
 • Serediuk H., Paniw M. Comparative life-history responses of lacewings to changes in temperature. 2023. 21 p. (Preprint. California Digital Library). https://ecoevorxiv.org/repository/view/6217/