Анастасія Григорівна Савицька

Вибрані публікації

 • Mszaki starodrzewnych zespołów leśnych // Тези доповідей "II Międzynarodowa
  Konferencja Naukowa „Ekologiczne Problemy XXI Wieku ”- Warszawa – 28
  Października 2011, - S. 58 – 59
 • Мохоподібні криволісся сосни гірської (Pinus mugo Turra) та вільхи зеленої (Alnus
  viridis DC.) в Горганах (Українські Карпати) / А. Г. Савицька // Чорноморський
  ботанічний журнал – 2012. – №. 2, – Т.8. – С. 178-182.
 • Bryophytes in forest with different age structure Monografie WSEiZ - Natural Human
  Enviroment. Dangers, protection, education – Warsaw, – 2012, – P 267–274.
 • Печіночники лісових угруповань Передкарпаття та Горган. Науковий вісник
  Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічниїх
  праць. - Л.: НЛТУ України. - – 2014, – вип. 24.11 – С. 133-138.
 • Коновалова І. Б., Савицька А. Г., Середюк Г. В. Розробка і впровадження
  педагогічнихсценаріїв за природничим спрямуванням для учнів молодшого
  шкільного віку. Науковізаписки Державного природознавчого музею, Вип. 33. –
  Львів, 2017. С.117-124