Список публікацій Лабораторії природничої музеології за 2023 рік

Бокотей А.А., Климишин О.С. Колекція тварин митрополита Йосифа Сліпого у фондах Державного природознавчого музею НАН України. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. 2023. Вип. 39. С. 13–18. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.13-18

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Оцінка стану фауни птахів території призначеної для розширення меж Ясеницького родовища піску. Сучасний стан збереження природного різноманіття та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф.. Івано-Франкове, 2023. С. 58-62.

Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Ксилотрофні аскомікоти заповідних екосистем Українських Карпат. Modern problems and the latest theories of development : Book of Abstracts of the XXXVI International Scientific and Practical Conference, 11-13 September 2023. Munich, Germany, 2023. P. 21–27. URL: https://eu-conf.com/ua/events/modern-problems-and-the-latest-theories-ofdevelopment/

Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Морфологічні групи ксилотрофної аскомікобіоти заповідних Карпатських лісів. New ways of creating scientific ideas for implementation: Book of Abstracts of the I International Scientific and Practical Conference, 18-20 September 2023. Varna, Bulgaria, 2023. P. 12–15. URL:  https://eu-conf.com/ua/events/new-ways-of-creating-scientific-ideas-for-Implementation/

Дзюбенко Н.В., Климишин О.С. Проблема встановлення цінності і значення природничих музейних колекцій. Topical issues of science, education and technology: theory and practice: Book of Abstracts of the International scientific-practical conference, 16 September 2023. Tampere, Finland, 2023. P. 48–51.

Дзюбенко Н. В. «Культура – Світові Течії»: програма обмінів міністерства культури Франції для іноземних фахівців у сфері культури. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2023. Вип. 39. С. 213-214.

Дзюбенко Н. В. «Увічнення історії через освіту і музеї»: програма IVLP Державного департаменту США. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2023. Вип. 39. С. 215-218.