Захищені дисертації

Лабораторія фітоценології

     Малиновский А.К. Монтанный элемент во флоре западных областей Украины и его анализ. Захист 29.05.1987, за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 053.24.04 при Дніпропетровському державному університеті (Дніпропетровськ). 

     Малиновський А.К. Лісові флороценотичні комплекси Українських Карпат. Захист 05.10.2004 р., за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво, на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 при Національному лісотехнічному університеті (Львів).

     Кузярін О.Т. заплавна рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона. Захист 28.05.2008 р., за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (Київ).