Вибрані публікації

Андрій Костянтинович Малиновський

  • Малиновський А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат. – Киев: Наукова думка, 1991. – 240 с.
  • Малиновський А.К. Кальцефільна флора високогір’я Українських Карпат // Український ботанічний журнал. – 1991. – Т. 48, № 4. – С. 23-28.
  • Малиновський А.К. Сукцесії рослинності: класифікація // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – Львів, 2002. – Вип.12.8. – С. 32-42.
  • Малиновський А.К. Тенденції зміни рослинного покриву в Українських Карпатах // Науковий вісник Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – Львів, 2003. – Вип. 13.1. – С. 16-23.
  • Малиновський А.К. Рослинність екотонів природних та антропогеннозмінених територій // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2003. – Вип.33. – C. 73-79.
  • Малиновський А.К. Нестабільність і проблема прогнозування розвитку біосистем // Лісівнича академія наук України: Наукові праці. Вип. 5. 2007. Львів: Вид. НУ "Львівська політехніка", 2008. - С. 29-34.
  • Малиновський А.К. Адаптації біосистем: проблеми методології досліджень // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 25-40.
  • Малиновський А.К., Білонога В.М. Адаптаційно-компенсаторні механізми підтримки життєздатності популяцій // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-62.
  • Малиновський А.К. Механізми адаптації та гомеостаз популяцій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 8-15.
  • Tsaryk Y., Malynovsky A., Kyyak V., Bilonoha V., Nesteruk Y. The structure of populations and the factors of threats to rare plant species of international Red Lists in the Ukrainian Carpathians // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2014.– Вип. 30. – С. 87-102.