Вибрані публікації

Олександр Тимофійович Кузярін

  • Кузярін О.Т. Sesleria caerulea (L.) Ard. (Poaceae) – новий вид флори України з Вороняків (північно-західне Поділля) // Український ботанічний журнал. – Київ, 2003. – T. 60, № 2. – С. 182-188.
  • Кузярін О.Т.Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R. Tx. & Prsg. 1942 басейну Західного Бугу // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2003. – T.18. – С. 53 76.
  • Кузярін О.Т. Флористичне та фітоценотичне різноманіття заплавних екосистем басейну верхів’я Західного Бугу // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – Вип. IX. – С. 5-7.
  • Кузярін О.Т. Про онтоморфогенез і життєву форму Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. (Rosaceae Juss.) у природних фітосистемах заходу України // Біологічні студії. – Львів, 2010. – T. 4, № 2. – С. 105-114.
  • Кузярін О.Т. Судинні рослини території торфовища "Білогорща” (м. Львів) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Львів, 2010. – Т. 1(8), № 1. – С. 75-90.
  • Kuzyarin A.T. Pasture successions of the flood-lands’ meadows in the upper reaches of the Western Bug river basin // The water environment. Problems of evaluation and protection. Środowisko wodne. Problemy waloryzacji i ochrony. Monograph. Edited by Kazimierz H. Dyguś. – Warsaw, 2011. – P. 337-346.
  • Кузярін О.Т. Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Cyperaceae Juss.) – новий вид для флори України // Український ботанічний журнал. – Київ, 2011. – T. 69, №.5. – С. 708-712.
  • Кузярін О.Т. Перспективні природоохоронні території басейну верхів’я Західного Бугу // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 121-130.
  • Кузярін О.Т. Порівняльний аналіз флори вугільних відвалів Львівсько-Волинського гірничопромислового регіону // Біологічні студії. – Львів, 2012. – T. 6, № 2. – С. 189-198.
  • Кузярін О.Т. Нові відомості про поширення адвентивного моху Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid. (Leucobryaceae) в Україні // Український ботанічний журнал. – Київ, 2012. – T. 69, №. 3. – С. 416-422.