Андрій Костянтинович Малиновський

Вчений ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Вчене званнястарший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник ДПМ, керівник лабораторії фітоценології

Інші звання, членство у наукових товариствах, редколегіях тощо: член Українського ботанічного товариства (УБТ, Наукового товариства ім. Шевченка  (НТШ); член-кореспондент Лісівничої академії наук України та Української екологічної академії наук; член редколегії Наукових записок ДПМ НАН України та редколегії Наукових праць Лісівничої академії наук України.

Email: akm@smnh.org

Сфера наукових інтересівфітоценологія, структура популяцій, адаптації біосистем до змін середовища, охорона рідкісних видів.