Вибрані публікації

Тарас Петрович Яницький

  • Яницький Т. П. Родина Златки Buprestidae (Leach, 1815) // Шацьке поозер’я. Т. 8 : Тваринний світ : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.] ; за ред. П. Я. Кілочицького ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 252-254.
  • Yanytsky T. P. A checklist of the Western Ukrainian Buprestidae (Coleoptera) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2013. – Вип. 29. – С. 173-180.
  • Яницький Т. П. Родина жуки-златки – Buprestidae // Членистоногі природного заповідника «Розточчя» – Львів, 2010. – С.216-222.
  • Яницький Т. П., Годунько Р. Й., Коновалова І. Б. Формування екологічної мережі та збереження ентомоценозів західного регіону України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – Випуск 23. – С. 249-253.
  • Яницький Т. П. Еколого-фауністична характеристика жуків-златок (Coleoptera: Buprestidae) України // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2006 (2007). – Т. XIV, вып. 1-2. – С. 37-46.
  • Яницький Т. П. Типовий матеріал колекції плейстоценових комах (Insecta: Coleoptera, Heteroptera) // Наукові колекції Державного природознавчого музею НАН України / Годунько Р. Й., Войчишин В. К., Климишин О. С. і ін. Номенклатурні типи і типові серії (1). Вип. 2 - Львів, 2006. - С. 80-92.
  • Królik R., Janicki T. Agrilus scythicus, a new species from Ukraine (Coleoptera: Buprestidae) // Genus. – 2005. – Vol. 16 (3). – P. 349-353.
  • Годунько Р. Й., Коновалова І. Б., Шрубович Ю. Ю., Яницький Т. П. Моніторинг таксономічної різноманітності деяких рядів комах Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С.191-196.
  • Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Біологія. – 2003. – №12. – С. 161-166.
  • Чернобай Ю. Н., Капрусь И. Я., Ризун В. Б., Меламуд В. В., Сусуловский А. С., Яницкий Т. П. и др. Экология и фауна почвенных беспозвоночных Западного Волыно-Подолья. – К: Наукова думка, 2003. – 391 с.
  • Різун В. Б., Коновалова І. Б., Яницький Т. П. Рідкісні і зникаючі види комах в ентомологічних колекціях Державного природознавчого музею. – Львів, 2000. – 71 с.
  • Janickij T. Bogatkowate (Coleoptera, Buprestidae) Beskidów Ukraińskich // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – T. 8. – S. 213-234.
  • Yanytsky T. P. Buprestidae (Coleoptera) of Roztocze // Fragmenta Faunistica. – 1998. – Т. 41, cz. 4. – S. 29-32.
  • Яницкий Т. П. Распространение и зоогеографический анализ жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) в Западной Украине // Вестник зоологии. – 1996. – Т. 30, №1-2. – С. 23-27.
  • Yanytsky T. Catalogue of specimens of the genus Habroloma Thomson, 1864 (Coleoptera, Buprestidae) deposited in the State Museum of Natural History NASU, Lviv, Ukraine // Catalogue of the digitized collections, deposited in the State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine. Issue 1.Herbarium, entomological & mammological collections.Lviv, 2023.P.170-177. https://doi.org/10.36885/cdcsmnh.2023.7 [Електронне видання]